English

Tags: Vật liệu mới

Hội thảo Vật liệu xanh trong Kiến trúc và Xây dựng tại Đại học Duy Tân

22/03/2017

Mang đến góc nhìn toàn diện về nhiều loại vật liệu đang sử dụng trong xây dựng cũng như giới thiệu những vật liệu mới đang được thế giới sử dụng hiện nay, Đại học Duy Tân...