English

Tags: VACPA

DTU Ký kết Hợp tác với Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam

24/10/2014

Chiều ngày 22/10/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...

Đại học Duy Tân Ký kết Hợp tác với Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam

19/09/2019

Chiều ngày 18/9/2019, Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA). Lễ Ký kết có sự tham dự của ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch Hội VACPA, TS. Võ Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân cùng đại diện...