English

Tags: Tổ chức ICAEW

Tổ chức ICAEW Giao lưu với Sinh viên Khoa Kế toán

25/09/2017

Với chủ đề: “Kì vọng của Doanh nghiệp và sự chuẩn bị cần thiết cho cơ hội tương lai từ giảng đường Đại học”, buổi nói chuyện chuyên đề về ngành nghề Kế toán diễn ra tại Đại học Duy...