English

Tags: Tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp Thụy Sĩ Swiss - EP

Đại học Duy Tân làm việc với Tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp Thụy Sĩ Swiss - EP

17/08/2019

Nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và kiến tạo một hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên, Đại học Duy Tân tổ chức buổi gặp mặt và làm việc với Tổ chức Hỗ trợ Khởi nghiệp Thụy Sĩ Swiss - EP...