English

Tags: Tổ chức Du lịch Thế giới

Triển khai nhiều kế hoạch phục hồi du lịch

Triển khai nhiều kế hoạch phục hồi du lịch

13/11/2023

Chiều 13-11, tại Đà Nẵng, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp Trường ĐH Duy Tân và Bộ Văn hóa Thể thao Hàn Quốc tổ chức khai mạc hội thảo đào tạo cấp quản lý chính sách và chiến lược du lịch lần thứ 17 của tổ chức UNWTO...

Phát triển nguồn nhân lực du lịch - Giải quyết những thách thức sau Covid-19

Phát triển nguồn nhân lực du lịch - Giải quyết những thách thức sau Covid-19

14/11/2023

Chiều 13/11/2023, Tổ chức Du lịch Thế giới (gọi tắt là “UNWTO”), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Duy Tân và Bộ Văn hóa Thể thao Hàn Quốc tổ chức Hội thảo Đào tạo cấp quản lý chính sách và chiến lược du lịch lần thứ 17 của tổ chức UNWTO khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

Khai mạc Hội thảo Đào tạo cấp Quản lý Chính sách và Chiến lược Du lịch lần thứ 17 của UNWTO tại Đại học Duy Tân

Khai mạc Hội thảo Đào tạo cấp Quản lý Chính sách và Chiến lược Du lịch lần thứ 17 của UNWTO tại Đại học Duy Tân

14/11/2023

Ngày 13/11/2023, Hội thảo Đào tạo cấp Quản lý Chính sách và Chiến lược Du lịch lần thứ 17 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã chính thức khai mạc tại Đại học Duy Tân. Đây là một sự kiện quan trọng dành cho các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ...

Lần đầu tiên UNWTO tổ chức hội thảo Du lịch ở Việt Nam và tại một trường ĐH

Lần đầu tiên UNWTO tổ chức hội thảo Du lịch ở Việt Nam và tại một trường ĐH

18/11/2023

Từ ngày 13 đến 16.11.2023, Hội thảo Đào tạo cấp Quản lý chính sách & Chiến lược du lịch lần thứ 17 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO, thuộc Liên hiệp quốc) khu vực châu Á - Thái Bình Dương chính thức diễn ra tại Đà Nẵng. Đây là một sự kiện quan trọng dành cho các lãnh đạo cấp cao của các Chính phủ, các nhà quản lý công trong lĩnh vực Du lịch, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên UNWTO tổ chức sự kiện quan trọng này tại một trường đại học là Đại học (ĐH) Duy Tân, Việt Nam...