English

Tags: Tổ chức CIESF

Lễ Ký kết giữa Đại học Duy Tân với Tổ chức CIESF - Nhật Bản

07/07/2016

Sáng ngày 4/7/2016, Lễ Ký kết giữa Đại học Duy Tân với Quỹ CIESF - Nhật Bản đã diễn ra tại phòng 702, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham sự buổi lễ có: ông Okubo Hideo...