English

Tags: Trung ương 9

Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI)

23/09/2014

Sáng ngày 20/9/2014, Đảng ủy Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...