English

Tags: Thực tập tốt nghiệp

Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Sinh học - Đại học Duy Tân thực tập tại Đà Lạt

Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Sinh học - Đại học Duy Tân thực tập tại Đà Lạt

27/02/2023

Trong kỳ thực tập tốt nghiệp, các bạn sinh viên năm cuối lớp K25CSH - khóa đầu tiên học ngành Công nghệ Sinh học, Đại học Duy Tân đã có hơn 10 ngày (từ 10-21/2/2023) thực tập tại 11 cơ sở ở Đà Lạt. Đây là cơ hội để sinh viên ngành Công nghệ Sinh học vừa vận dụng những kiến thức,...