English

Tags: TS. Phạm Thanh Đảm

Nhà khoa học ĐH Duy Tân làm khách mời của VTV2 trong chương trình “Năng lượng và Cuộc sống”

Nhà khoa học ĐH Duy Tân làm khách mời của VTV2 trong chương trình “Năng lượng và Cuộc sống”

21/11/2022

Chương trình “Năng lượng và Cuộc sống” là chương trình đặc biệt về năng lượng được phát sóng trên kêm VTV2. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam, với thời lượng 10 phút mỗi số có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS). Chương trình “Năng lượng và Cuộc sống” được đánh giá là một chương trình bổ ích, thiết thực, đúng đắn nhằm tuyên truyền rộng rãi giá trị và lợi ích...