English

Tags: TCCN

Gần 500 học viên dự thi tốt nghiệp TCCN tại ĐH Duy Tân

Gần 500 học viên dự thi tốt nghiệp TCCN tại ĐH Duy Tân

01/07/2010

Vừa qua, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 06 năm 2010, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức kì thi tốt nghiệp cho gần 500 học viên Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) khoá 10 (2008-2010). Kì thi diễn ra nghiêm túc...