English

Tags: Sức khỏe Sinh sản

Sôi nổi Hội thi “Tuyên truyền sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS”

15/10/2016

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần nâng cao hiểu biết của đoàn viên thanh niên về sức khỏe sinh sản và những cách phòng chống HIV/AIDS, Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân...