English

Tags: Software Testing

Đại học Duy Tân Tổ chức Workshop “Kiểm thử phần mềm không giới hạn

Đại học Duy Tân Tổ chức Workshop “Kiểm thử phần mềm không giới hạn"

06/02/2018

Ngày 5/2/2018, Đại học Duy Tân kết hợp với Công ty MeU Solutions tổ chức Hội thảo “Software Testing without Border” với sự tham gia của đông đảo giảng viên, sinh viên ngành...