English

Tags: SMU

Lễ Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Đại học Sun Moon

09/07/2014

Sáng 4/7/2014, tại Phòng 706-K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Duy Tân (DTU) và Đại học Sun Moon Hàn Quốc (SMU)...