English

Tags: Quan hệ Việt - Mỹ

Workshop “Chính sách Đối ngoại của Chính quyền Joe Biden trong So sánh với Chính sách Đối ngoại của Mỹ dưới thời Chính quyền Donald Trump”

19/04/2021

Sáng ngày 16/4/2021, Workshop “Chính sách đối ngoại của chính quyền Joe Biden trong so sánh với chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump” đã được tổ chức tại Đại học Duy Tân, cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự Workshop có diễn giả GS. TS. Phạm Quang Minh - Nguyên Hiệu