English

Tags: Passage to ASEAN (P2A)

Thắt chặt tình đoàn kết qua buổi Giao lưu Văn hóa với Sinh viên trường Temasek Polytechnic

Thắt chặt tình đoàn kết qua buổi Giao lưu Văn hóa với Sinh viên trường Temasek Polytechnic

11/11/2022

Trên hành trình trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa của các nước trong khu vực ASEAN, đoàn giảng viên và sinh viên trường Temasek Polytechnic (Singapore) đã có buổi giao lưu văn hóa với sinh viên Đại học Duy tân vào sáng ngày 10/11/2022...