English

Tags: Nữ sinh Quảng Nam giải Ba học sinh giỏi Quốc gia

Nữ sinh Quảng Nam giải Ba học sinh giỏi Quốc gia tuyển thẳng vào Đại học Duy Tân

Nữ sinh Quảng Nam giải Ba học sinh giỏi Quốc gia tuyển thẳng vào Đại học Duy Tân

17/09/2020

Võ Thị Minh Thảnh, học sinh Trường chuyên THPT Lê Thánh Tông (Quảng Nam) đã được Đại học (ĐH) Duy Tân xét tuyển thẳng vào ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn Troy thuộc Chương trình Học và Lấy bằng ĐH Mỹ tại Việt Nam (ADP). Đó là kết quả từ thành tích xuất sắc trong học tập của cô học trò Võ Thị Minh Thảnh, học sinh Trường chuyên THPT Lê Thánh Tông (Quảng Nam). Không chỉ “rinh” nhiều giải thưởng trong các hoạt động thể thao...