English

Tags: Novotel Da Nang Premier

Novotel Da Nang Premier - Cơ hội vàng cho sinh viên Duy Tân

Novotel Da Nang Premier - Cơ hội vàng cho sinh viên Duy Tân

08/10/2012

Sáng ngày 5/10/2012, trong khuôn khổ tìm hiểu đối tác để đi đến thỏa thuận, kí kết hợp tác, đoàn lãnh đạo Novotel Da Nang Premier đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Duy Tân...