English

Tags: Ngành Truyền thông Đa phương tiện

ĐH Duy Tân mở Ngành học mới Truyền thông Đa phương tiện năm 2017

ĐH Duy Tân mở Ngành học mới Truyền thông Đa phương tiện năm 2017

05/08/2017

Đại học Duy Tân chính thức tuyển sinh và đào tạo ngành Truyền thông Đa phương tiện trong năm học 2017-2018. Để tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập, tiếp cận cơ hội việc làm các ngành truyền thông trong tương lai. Ngày 4/8/2017, tại buổi giới thiệu về ngành học mới, Đại học Duy Tân đã ký kết với nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn Đà Nẵng