English

Tags: Nguồn nhân lực

Đại học Duy Tân tham gia Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin và Truyền Thông theo nhu cầu xã hội

Đại học Duy Tân tham gia Hội thảo đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin và Truyền Thông theo nhu cầu xã hội

10/01/2008

Thời kỳ mới đã mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội và thách thức mới, đất nước Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn về thông tin và công nghệ thông tin, tuy nhiên nguồn nhân lực công nghệ thông tin...

Hội thảo: Duy Tân-Đào tạo nguồn nhân lực Du lịch đáp ứng nhu cầu xã hội

Hội thảo: Duy Tân-Đào tạo nguồn nhân lực Du lịch đáp ứng nhu cầu xã hội

19/04/2008

Trong xu thế phát triển hiện nay, du lịch đang là một ngành dịch vụ thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhưng để du lịch phát triển cần hội tụ rất nhiều yếu tố, bên cạnh lợi thế...

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đại học Duy Tân

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đại học Duy Tân

23/06/2009

Trong xu thế hội nhập và phát triển, kinh tế khu vực Miền Trung, Tây Nguyên trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực đó là: sự gia tăng nhóm công nghiệp sản xuất công nghệ cao...