English

Tags: New School Year

“New School Year” với sinh viên Anh ngữ

“New School Year” với sinh viên Anh ngữ

28/09/2010

Chiều ngày 26/9/2010 tại hội trường 713, K7/25 Quang Trung, Câu Lạc Bộ Tiếng Anh Trường Đại Học Duy Tân đã tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa với chủ đề “New School Year”...