English

Tags: Một thời sống đẹp

Đại học Duy Tân với Chương trình Gặp gỡ “Một thời Sống đẹp”

Đại học Duy Tân với Chương trình Gặp gỡ “Một thời Sống đẹp”

03/05/2018

Nhân 55 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên - Học sinh - Sinh viên Giải phóng Khu Trung Trung bộ (1963 - 2018) và 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2018), ngày 30/4/2018 vừa qua, tại thành phố Huế xinh đẹp - nơi đang tổ chức Festival lần thứ X, năm 2018,...

Hội ngộ những người bạn của “Một thời sống đẹp”

Hội ngộ những người bạn của “Một thời sống đẹp”

03/04/2019

Sau buổi gặp mặt truyền thống B14 và Phong trào Đô thị Huế (diễn ra vào ngày 24/3/2019 tại Huế), thì những Thanh niên, Học sinh, Sinh viên, Trí thức và Văn nghệ sĩ trong phong trào đấu tranh yêu nước giai đoạn 1954 - 1975 khu vực miền Nam lại có dịp cùng nhau hội ngộ về tại Đại học Duy Tân