English

Tags: MIC Internship

Lễ Phát động Cuộc thi DTU Innovation Cup 2015

Lễ Phát động Cuộc thi DTU Innovation Cup 2015

05/10/2015

Ngày 5/10/2015, Trung tâm Sáng tạo Microsoft tại Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Lập trình Ứng dụng và Game đa nền tảng Windows - DTU Innovation Cup 2015” ...