English

Tags: Lễ trao bằng Tốt nghiệp 2022

Đại học Duy Tân Tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư và Cử nhân

12/07/2022

Sáng ngày 12/7/2022 tại cơ sở số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư và Cử nhân năm học 2021-2022. Đến tham dự buổi lễ có lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân, lãnh đạo các Khoa, Phòng ban, Trung tâm, giảng viên...