English

Tags: LaTiCE 2013

Giảng viên Đại học Duy Tân tham dự Hội thảo Quốc tế LaTiCE 2013

04/04/2013

70 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học của 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm: Úc, New Zealand, Phần Lan, Đức, Pháp, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore...