English

Tags: Khu vực miền Nam

Xúc động Gặp lại Những người Bạn một thời Sống đẹp

31/03/2015

Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ sau 40 năm hòa bình tỏa rộng trên đất nước Việt Nam. Một thời oanh liệt đã đi qua nhưng những kỷ niệm, những chiến công, những dấu ấn ...