English

Tags: Khoa học - Công nghệ

Hợp tác Giáo dục để thúc đẩy Kinh tế - Xã hội Đồng bằng Sông Cửu Long

24/05/2016

Ngày 16/5/2016, tại Trường Đại học An Giang (Tp. Long Xuyên - tỉnh An Giang) đã diễn ra buổi làm việc giữa Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học An Giang cùng lãnh đạo các Sở, Ban...