English

Tags: KSEIC

Các Nhà Khoa học Chia sẻ Kiến thức về Hóa học xanh tại Đại học Duy Tân

28/08/2018

Ngày 27/8/2018, tại Đại học Duy Tân đã diễn ra Hội thảo Hóa học xanh Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 9 do Hội Hóa học Việt Nam và Hiệp hội Công nghiệp và Kỹ thuật Hóa học Hàn Quốc đồng tổ chức. Hội nghị Hóa học xanh Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức thường niên luân phiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hội nghị lần thứ 9 được tổ chức tại Đại học Duy Tân là cơ hội để các nhà khoa học đang nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ hóa học xanh của 2 nước thảo luận về công tác nghiên cứu cũng như hợp tác...