English

Tags: Impact Ranking

THE xếp hạng các Đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững 2022

THE xếp hạng các Đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững 2022

29/04/2022

Times Higher Education (THE) ngày 28-4 đã công bố bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2022 - Xếp hạng các đại học có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững năm 2022, trong đó có 7 trường Việt Nam...

9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng

9 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng

01/06/2023

Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học vào bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng của THE, tăng hai so với năm ngoái và đông nhất từ trước đến nay. Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE), tối 1/6 công bố bảng xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng (Impact Ranking) gồm 1.591 trường từ 112 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là lần thứ năm liên tiếp THE xếp hạng theo chủ đề này...

9 trường đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững theo THE 2023

9 trường đại học Việt Nam có tầm ảnh hưởng về phát triển bền vững theo THE 2023

17/06/2023

So với năm 2022, thứ hạng của các đại học Việt Nam phần nhiều tăng lên bên cạnh một số trường vẫn trụ vững. Cụ thể là năm 2022, trường ĐH Duy Tân và ĐH Quốc gia Hà Nội cùng xếp ở vị trí 601 - 800, nay tăng hạng lên vị trí 401 - 600 năm 2023. Trường ĐH FPT năm 2022 ở vị trí 801 - 1000 tăng lên vị trí 601 - 800 năm 2023...