English

Tags: IFSTTAR

Seminar “Một số Nghiên cứu về Vật liệu và Kết cấu đường”

07/01/2016

Sáng ngày 8/1/2016, Khoa Xây dựng - Đại học Duy Tân đã tổ chức Seminar “Một số nghiên cứu về vật liệu và kết cấu đường” tại Phòng 510 - K7/25 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng...