English

Tags: Hội thảo Lưu Quang Vũ

Kiến giải mới về Đóng góp của Lưu Quang Vũ

Kiến giải mới về Đóng góp của Lưu Quang Vũ

28/08/2018

Ngày 29-8, kỷ niệm 30 năm ngày mất của nghệ sĩ Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, Viện Văn học phối hợp với Đại học Duy Tân tổ chức hội thảo khoa học "Cuộc đời và sự nghiệp văn học Lưu Quang Vũ". Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu trong nước tiếp tục thảo luận, tổng kết sự nghiệp sáng tác của Lưu Quang Vũ...

Hội thảo trên Quê hương Đà Nẵng đúng ngày mất của Lưu Quang Vũ

Hội thảo trên Quê hương Đà Nẵng đúng ngày mất của Lưu Quang Vũ

29/08/2018

Kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà viết kịch, nhà thơ, nhà văn Lưu Quang Vũ, ngày 29.8, tại Đà Nẵng, Viện Văn học phối hợp với Trường đại học Duy tân Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Cuộc đời và sự nghiệp văn học Lưu Quang Vũ'...

Lưu Quang Vũ, những Đối thoại Nghệ thuật

Lưu Quang Vũ, những Đối thoại Nghệ thuật

28/08/2018

Với hơn 20 năm sáng tạo nghệ thuật cần mẫn, Lưu Quang Vũ đã để lại một di sản văn học quý giá trên nhiều lĩnh vực như thơ, văn xuôi, kịch, tiểu luận, báo chí. Ở lĩnh vực nào, dấu ấn sáng tạo của ông cũng rất đậm nét, đặc biệt là thơ và kịch.