English

Tags: Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp

Đại học Duy Tân đầu tư phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp

Đại học Duy Tân đầu tư phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp

07/04/2016

Sáng 5/4/2016, Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp Đà Nẵng đã đến thăm và làm việc với Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân nhằm tìm hiểu cũng như thảo luận về việc tăng cường hợp tác...