English

Tags: Hyatt Regency Da Nang Resort

Sinh viên K19 Du lịch tham quan Hyatt Regency Da Nang Resort and Spa

05/01/2014

Tạo điều kiện cho sinh viên năm Nhất có cái nhìn tổng quan về ngành nghề đang theo học, Khoa Du lịch - Đại học Duy Tân đã tổ chức cho 25 sinh viên K19 tham quan Hyatt Regency Da Nang Resort and Spa...