English

Tags: Global challenge

Sinh viên DTU Xếp hạng 6 Việt Nam tại WhiteHat Grand Prix - Global challenge

22/10/2015

Diễn ra trong hai ngày 24 - 25/10/2015, Vòng loại Online Cuộc thi An ninh Mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix - Global challenge 2015 do Tập đoàn Công nghệ BKAV tổ chức đã thu hút...