English

Tags: Global Community Development Program

Trần Thiên Vũ - “Nếu có lòng đam mê thì cơ hội sẽ tự tìm đến với mình”

08/05/2013

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với Thiên Vũ tại trường Đại học Duy Tân, ấn tượng đầu tiên khi gặp Vũ là sự tự tin trên nét mặt, giọng nói trầm ấm có phần dứt khoát. Vũ chính là sinh viên tiêu biểu duy nhất...