English

Tags: Giao lưu Khởi nghiệp

Giao lưu Khởi nghiệp “Từ làm Thuê đến làm Chủ”

03/06/2017

Chiều ngày 3/6/2017, Trung tâm Khởi nghiệp Đại học Duy Tân đã tổ chức chương trình giao lưu khởi nghiệp với chủ đề “Từ làm Thuê đến làm Chủ” tại Thư viện trường, số 3 Quang Trung...