English

Tags: GS. Ara Tekian

Tập huấn Phương pháp Giảng dạy Y khoa cùng GS. Ara Tekian

25/02/2020

Từ ngày 17 - 21/2/2020, Đại học Duy Tân đã tổ chức khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy Y khoa do GS. Ara Tekian đến từ trường Đại học Illinois (Chicago, Hoa Kỳ) chủ trì. Đây là một trong những hoạt động định kỳ thường niên nằm trong kế hoạch...