English

Tags: FIIS

Chương trình “Hành trình kết nối, nâng cao năng lực Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam”

Chương trình “Hành trình kết nối, nâng cao năng lực Đổi mới sáng tạo và Hỗ trợ khởi nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam”

23/01/2024

Sáng 16/1/2024, Chương trình “Hành trình kết nối, nâng cao năng lực Đổi mới Sáng tạo và Hỗ trợ Khởi nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng tại Việt Nam” đã được tổ chức tại Đại học Duy Tân, số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Đây là hoạt động do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Mạng lưới Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo tại các trường đại học và