English

Tags: EnglishScore

Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Hội đồng Anh

Ký kết Hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Hội đồng Anh

04/11/2022

Hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thông dụng với tất cả mọi người. Do đó, người học cần luyện tập và trau dồi vốn ngoại ngữ để ngày càng nâng cao trình độ của bản thân. Thấu hiểu mong muốn trong việc cải thiện tiếng, Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác với Hội đồng Anh...