English

Tags: Di sản

Đại học Duy Tân Báo cáo tại Hội trại Sáng tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2019

Đại học Duy Tân Báo cáo tại Hội trại Sáng tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2019

27/03/2019

Từ ngày 24 đến 30/3/2019, Ban Đào tạo Hội KTS Việt Nam kết hợp với Hội KTS Đà Nẵng và Đại học Duy Tân tổ chức chương trình Hội trại Sáng tác Văn hóa Nghệ thuật năm 2019 với chủ đề “Sự cộng sinh giữa kiến trúc đương đại và kiến trúc di sản tại các đô thị ở Việt Nam”. TS. Lê Vĩnh An - Trưởng Khoa Kiến trúc Đại học Duy Tân tham dự Hội trại với tư cách là thành viên Ban Tổ chức và diễn giả chính.