English

Tags: DB2 Express-C

Buổi nói chuyện về: “DB2 Express-C đáp ứng nhu cầu thông tin cho thế giới theo yêu cầu

11/05/2007

Sáng ngày 09/05/2007 tại Phòng Hội Thảo-Khu 184 Nguyễn Văn Linh-Đại học Duy Tân, Khoa Công Nghệ Thông Tin-Đại học Duy Tân đã phối hợp cùng IBM Việt Nam tổ chức buổi toạ đàm...