English

Tags: Du học 3+1

Giảng viên ĐH Coventry thông tin về chương trình 3+1 cho sinh viên DTU

Giảng viên ĐH Coventry thông tin về chương trình 3+1 cho sinh viên DTU

27/03/2015

Ngày 26/3/2015, Giảng viên Cao cấp Chuyên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế, Tài chính và Kế toán, Đại học Coventry (Anh Quốc) - Michael Barker đã đến Đại học Duy Tân cùng giao lưu và giải đáp...