English

Tags: Cử nhân Đại học Trực tuyến

Đại học Duy Tân: Ra mắt Chương trình Cử nhân Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh

Đại học Duy Tân: Ra mắt Chương trình Cử nhân Trực tuyến tại Tp. Hồ Chí Minh

11/04/2012

Chiều ngày 07/04/2012 chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến (E-learning) của Đại học Duy Tân đã chính thức ra mắt và khai giảng khóa đầu tiên cho gần 50 sinh viên tại Tp. Hồ Chí Minh...

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến tại Đà Nẵng

Khai giảng Chương trình Đào tạo Cử nhân Đại học Trực tuyến tại Đà Nẵng

04/03/2013

Sáng ngày 3/3/2013, tại Hội trường 1101 - cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh, Trung tâm E-University, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ Khai giảng khóa X19 chương trình đào tạo cử nhân Đại học trực tuyến...