English

Tags: Công viên phần mềm Đà Nẵng

Gala Giao lưu Cộng đồng Phần mềm Nguồn mở

26/04/2013

Tối ngày 25/4/2013, tại Công viên phần mềm Đà Nẵng (số 2 Quang Trung, quận Hải Châu), chương trình Gala giao lưu đầy hấp dẫn và sôi nổi giữa các cộng đồng phần mềm nguồn mở với sinh viên lĩnh vực...