English

Tags: Chương trình Học bổng

Giới thiệu Chương trình Học bổng và Việc làm tại Nhật với Tập đoàn SEIREI

Giới thiệu Chương trình Học bổng và Việc làm tại Nhật với Tập đoàn SEIREI

26/10/2017

Chiều ngày 26/10/2017, ông Makoto Yamamoto, Phó Giám đốc phòng Nhân sự Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Seirei và ông Yoshiki Tsuchida, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư AMEV đã có...