English

Tags: Chuẩn Kỹ năng

Hội thảo Chuẩn Kỹ năng và Sát hạch Công nghệ Thông tin tại Đại học Duy Tân

Hội thảo Chuẩn Kỹ năng và Sát hạch Công nghệ Thông tin tại Đại học Duy Tân

09/10/2019

Sáng ngày 9/10/2019, Trung tâm Huấn luyện và Khảo thí Đại học Duy Tân phối hợp với Trung tâm Đào tạo VITEC và IPA tổ chức Hội thảo “Chuẩn kỹ năng và Sát hạch Công nghệ Thông tin phục vụ cho việc Phát triển nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin của Việt Nam” tại cơ sở 254 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng