English

Tags: Chuyển giao công nghệ

DTU Chuyển giao Công nghệ Lọc nước và Dầu Biodiesel cho doanh nghiệp

04/11/2014

Chiều ngày 29/10/2014, Đại học Duy Tân đã tổ chức Lễ Ký kết hợp tác Chuyển giao Công nghệ sản xuất Thiết bị Lọc nước và Thiết bị sản xuất dầu Biodiesel cho Công ty Cổ phần Công nghệ...

Đại học Duy Tân Kí kết Hợp tác với Đại học Hamlmstad, Thụy Điển

21/03/2018

Sáng ngày 21/3/2018, Đại học Duy Tân đã trực tiếp làm việc và thực hiện ký kết hợp tác với Đại học Halmstad, Thụy Điển. Biên bản ghi nhớ của sự hợp tác gồm 3 nội dung: Trao đổi sinh viên; Trao đổi giảng viên và Chuyển giao công nghệ hiện đại giữa hai trường. Lễ kí kết với sự có mặt của TS. Ulf Ivarsson