English

Tags: Chung kết Code Tour Duy Tan 2021

Chung kết Code Tour Duy Tan 2021 & Seminar chia sẻ về Công nghệ tại Đại học Duy Tân

Chung kết Code Tour Duy Tan 2021 & Seminar chia sẻ về Công nghệ tại Đại học Duy Tân

29/09/2021

Sáng ngày 26/9/2021, vòng Chung kết Cuộc thi Code Tour Duy Tan 2021 & Seminar chia sẻ công nghệ về chủ đề “A fast track from college to career” do Viện Đào tạo Quốc tế và Trường Khoa học Máy tính Đại học Duy Tân phối hợp với Công ty FPT Software Đà Nẵng đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua MS Teams...