English

Tags: Cuộc thi Ảnh “Việt Nam vượt qua đại dịch Covid - 19”

Đại học Duy Tân tổ chức Cuộc thi Ảnh “Việt Nam vượt qua đại dịch Covid - 19”

29/04/2020

Dịch bệnh Covid-19 lan rộng ra toàn cầu trong một thời gian rất ngắn đã tác động rất lớn tới cuộc sống của người dân trên toàn thế giới. Không chỉ hoạt động kinh doanh, đời sống bị ảnh hưởng mà tính mạng và sức khỏe của con người bị đe dọa nghiêm trọng. Cùng với các quốc gia, Chính phủ và người dân Việt Nam đã đồng lòng, nỗ lực vượt qua dịch bệnh. Trong những tháng ngày đầy tâm huyết đó, xuất hiện rất nhiều những hình ảnh đẹp...