English

Tags: Cuộc thi Xây cầu Ô Thước

Cuộc thi “Xây cầu Ô Thước” Lần thứ 4 tại Đại học Duy Tân

16/04/2018

Tiếp nối thành công của các cuộc thi năm trước, Đại học Duy Tân tiếp tục tổ chức Cuộc thi “Xây cầu Ô Thước” lần thứ 4 vào ngày 15/4/2018 với sự tham gia của hơn 150 bạn sinh viên, học sinh của 34 đội thi, gồm: 12 đội của sinh viên ĐH Duy Tân, 22 đội là học sinh các trường Trung học Phổ thông của...