English

Tags: Cuộc thi ISITDTU CTF 2022

10 đội lọt vòng chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2022

10 đội lọt vòng chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2022

15/12/2022

Vượt qua 170 đội thi trên khắp thế giới, ngày 18/12, 10 đội thi sẽ có mặt tại Đại học Duy Tân để tham gia vòng Chung kết Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF 2022. Cuộc thi An toàn thông tin quốc tế ISITDTU CTF là cuộc thi thường niên được Trường Đại học Duy Tân tổ chức kể từ năm 2018. Cuộc thi không chỉ dành cho những chuyên gia trong lĩnh vực an toàn...